Achtergrond van de Malediven

De Malediven tellen ongeveer 400.000 inwoners, waarvan zo’n 99% islamitisch is.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Over de vroege geschiedenis van de Malediven is weinig bekend. Pas vanaf de islamitische periode zijn schriftelijke bronnen te vinden. Wel is zeker dat de Malediven voor deze tijd een lange boeddhistische periode hebben gekend. Dit blijkt uit archeologische opgravingen, die onder andere zijn gedaan op het Thoddoo Atol, maar ook op 58 andere eilanden zijn aanwijzingen voor bhoeddhistische overheersing gevonden. Volgens de overlevering is het Abu Al Barakat die in 1153 de islam naar de Malediven brengt en de tot dan boeddhistische bevolking tot de islam bekeert. Het land wordt vanaf dit moment tot 1558 geleid door sultans. In 1558 veroveren de Portugezen de Malediven. Zij proberen de lokale bevolking tot het katholieke geloof te bekeren, maar dit roept zeer veel weerstand op en in 1573 worden de Portugezen van de eilandengroep verdreven. Op National Day wordt jaarlijks de bevrijding van de Portugezen onder leiding van Thakurafaanu herdacht. In de 17de eeuw vestigt een Nederlandse enclave zich op de Malediven, die een interessante handelspost vormt op de zeeroutes in de Indische Ocean. De Nederlanders worden door de Maledivers in ruil voor bescherming geaccepteerd. Wanneer Ceylon van Nederlandse handen in Britse handen overgaat, sluiten de Maledivers een overeenkomst met de Britten. Net als de Nederlanders laten zij interne zaken in eerste instantie over aan de sultans. In 1887 worden de Malediven officieel een Brits protectoraat. In 1937 wordt de eerste geschreven grondwet van de Malediven van kracht. In 1953 wordt het sultanaat omver geworpen en Mohammed Amin Didi tot eerste president van de republiek benoemd. Hij wordt echter al binnen een jaar afgezet en het sultanaat wordt in ere hersteld. In 1965 verkrijgen de Malediven onafhankelijkheid van Groot-Brittanië en drie jaar later stemt de bevolking voor het wederom verwerpen van het sultanaat en het stichten van de Tweede Republiek. Ibrahim Nasir wordt als eerste president gekozen. Vanaf 1972 begint de opkomst van het toerisme op de Malediven en worden de eerste resorts geopend. In 1978 vlucht Nasir naar Singapore wegens hevige opstanden en verdenking van corruptie. Hij wordt opgevolgd door Maumoon Abdul Gayoom. In eerste instantie lijkt dit een verbetering te zijn ten opzichte van het bewind onder Nasir, maar al gauw blijkt dat Gayoom het land als dictator leidt en regelmatig geweld gebruikt om zijn positie te beschermen. Martelingen in de gevangenis zijn aan de orde van de dag. Gayoom blijft tot 2008 in het zadel zitten, ondanks meerdere pogingen zijn bewind omver te gooien, waaronder een poging gesteund door een groep Tamils uit Sri Lanka. In 2003 breken grootschalige rellen uit, nadat een 19-jarige gevangene door gevangenisbewaarders dusdanig geslagen is dat hij overlijdt aan zijn verwondingen. Zijn ouders besluiten het lichaam van hun zoon in het openbaar te tonen en hierop volgen hevige rellen, die door de NSS (National Security Service) met veel geweld de kop worden ingedrukt. Gayoom kondigt hierna politieke hervormingen aan en tegenstanders van zijn bewind verenigen zich in een prodemocratische beweging. In 2004 bereikt de roerige toestand in het land zijn dieptepunt, wanneer de NSS een bijeenkomst van de prodemocratische beweging en hervormingsgezinden bruut beëindigt en daarbij buitensporig veel geweld gebruikt. 13 augustus 2004 gaat de boeken in als Zwarte Vrijdag. Datzelfde jaar worden de Malediven getroffen door de tsunami die in de regio desastreuze vernielingen aanricht. De Malediven komen relatief goed weg, maar desalniettemin sterven 80 mensen en raken 11.000 Maledivers dakloos. Gayoom verbaast vriend en vijand door toch hervormingen door te voeren en in 2008 vinden de eerste echte vrije verkiezingen van de Malediven plaats. Gayoom verliest in die verkiezingen van Nasheed. In 2012 wordt Nasheed vervangen door Mohammad Waheed Hassan Manik. Over de wetmatigheid van deze machtswisseling ontstaan direct discussies en men verdenkt de nieuwe president ervan Nasheed met geweld te hebben afgezet. Nasheed ondersteunt deze verdachtmakingen door te verklaren met een pistool tegen zijn hoofd zijn handtekening te hebben gezet. Ondanks de verdachte omstandigheden, is Waheed Hassan Manik nog altijd de president van de Malediven. De politieke situatie zorgt nog altijd voor veel onrust.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

De Malediven bestaan uit 26 atollen en telt in totaal 1190 eilanden. De eilandengroep ligt in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

De Malediven telt iets minder dan 400.000 inwoners. De islam is de officiële staatsgodsdienst en burgerschap is alleen voorbehouden aan moslims. Het land kent geen seculiere wetgeving, maar volgt de wetten van de islamitische sharia. Dit betekent onder andere dat seks voor het huwelijk verboden is. De bevolking bidt 5 maal per dag en alcohol wordt op de inheemse eilanden niet verkocht.

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Atollen ontstaan door een langzaam in zee gezakte vulkaan. Tijdens het zakken van de vulkaan ontstaan koralen rond de vulkaan. Wanneer de vulkaan uiteindelijk onder water is gezakt, blijven de koralen in kringvorm over. Een atol bestaat dus uit een ringvormig koraalrif. In het midden, waar zich ooit de vulkaan bevond, bevindt zich nu een lagune. Rond het atol zijn eilandjes, bestaande uit koraalzand, gelegen. Een groep eilanden, wordt in zijn geheel omgeven door het buitenrif van de atol waartoe ze behoren en aan de binnenzijde, de lagunekant bevindt zich het binnenrif. Het buitenrif loopt meestal steil naar beneden de oceaan in en kan honderden meters diep reiken. De eilanden zelf zijn zeer vlak en steken niet meer dan één à twee meter boven het zeeoppervlakte uit. Vrijwel allemaal beschikken ze over prachtige, parelwitte zandstranden en vele hebben prachtige begroeiing centraal op het eiland, met onder andere mooie palmbomen. De koraalriffen van de Malediven behoren tot de mooiste duiksites ter wereld.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Typisch voor de Malediven zijn de waterbungalows, die diverse resorts op palen in het water hebben aangelegd. De resorts hebben elk een eigen architecturale stijl. Traditionele Maledivische architectuur is nog op enkele eilanden terug te vinden. Huizen zijn eenvoudig met daken van palmbladeren en de keuken en wc bevinden zich in aparte bijbouwen. In Malé vindt u moderne architectuur met veel hoogbouw en enkele moskeeën.